Kerangka Konsep

Kerangka Konsep 1 : Guru dan Cabaran Semasa
Sila klik gambar untuk paparan lebih jelas. :)

 Kerangka Konsep 2 : Reka Bentuk Resos
Sila klik gambar untuk paparan lebih jelas. :)

 Kerangka Konsep 3 : Reka Bentuk Pentaksiran dan Penilaian
Sila klik gambar untuk paparan lebih jelas.:)

No comments:

Post a Comment