PengenalanSinopsis Kursus EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa :
Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa, tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya, inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan.

Hasil Pembelajaran Edu 3109 :
 • Mengenal pasti isu dan cabaran semasa yang dihadapi oleh guru-guru.
 • Membuat refleksi tentang cara menangani isu dan cabaran semasa.
 • Mengenal pasti tanda-tanda gangguan emosi murid serta langkah menanganinya.
 • Mengenal pasti tekanan emosi guru dan langkah menanganinya.
 • Menyesuai dan menyediakan diri dengan perubahan dalam bidang pendidikan.
 • Menyediakan pelan tindakan untuk mengurus perubahan.


Hasil Pembelajaran  Topik:
 • Menjelaskan perkembangan ciri-ciri reka bentuk resos dalam pendidikan.
 • Merancang dan merangka reka bentuk resos yang inovatif.
 • Mengemukakan reka bentuk penaksiran dan penilaian yang inovatif.


Kerangka Konsep

Reka Bentuk Resos
 •  Definisi reka bentuk resos  
 • Ciri-ciri reka bentuk resos 
 •  Tujuan, model aspek, pendekatan reka bentuk resos
 • Peringkat reka bentuk resos 
 • Kelebihan resos 
 • Reka bentuk resos bersumberkan teknologi 


Reka Bentuk Pentaksiran dan Penilaian
 • Konsep pentaksiran
 • Konsep penilaian
 • Perbandingan pentaksiran dan penilaian
 • Ciri-ciri penaksiran dalam bilik darjah
 • Proses pentaksiran
 • Sistem pentaksiran persekolahan kebangsaan
 • Jenis-jenis penaksiran
  - Penaksiran prestasi
  - Penaksiran berasakan portfolio
  - Penaksiran kendiri
  - Penaksiran berasaskan komputer
 • Perbandingan penilaian sumatif dan formatif

 Tujuan Penghasilan Blog :

Blog ini mengandungi himpunan bahan-bahan daripada pelbagai sumber, termasuk buku, dan juga catatan & pendapat kami untuk tatapan semua. Tujuan utama blog ini diwujudkan adalah untuk memenuhi syarat tugasan Kerja Kursus Pendek (KKP) PISMP Semester 8 Ambilan Januari 2009 bagi subjek EDU 3109 (Guru dan Cabaran Semasa). Blog ini juga akan membincangkan sub tajuk reka bentuk resos dan reka bentuk pentaksiran dan penilaian dengan lebih mendalam. Blog ini juga akan memaparkan thinking maps berdasarkan dua sub tajuk tersebut iaitu reka bentuk resos dan reka bentuk pentaksiran dan penilaian. Selain itu, blog ini dihasilkan bagi memberi pendedahan ilmu dan menjadi wadah perkongsian pendapat yang bernas dengan anda semua mengenai isu dan cabaran guru masa kini. Ilmu yang berguna eloklah dipanjang-panjangkan. Semoga blog ini berinformasi dan bermanfaat kepada semua yang sudi melayarinya.

Maksud Hadis Qudsi: 
 Berkata Abu Umamah Al-Bahili r.a. bahawasanya Nabi saw telah bersabda: Allah telah berfirman:

"Sebaik-baik persembahan yang dapat diberikan hamba-Ku kepada-Ku ialah menyampaikan nasihat kerana Aku." (Riwayat: Ahmad, Hakim dan Abu Nu'aim) Hadis Rasulullah saw: "Sampaikan dariku walaupun satu ayat."

Kepada semua penulis asal, blogger atau sesiapa saja yang artikelnya kami petik dan masukkan di sini, kami memohon kebenaran dan diharap tidak dituntut di akhirat nanti. Seboleh-bolehnya kami akan "quote" artikel asal dan sumbernya sekali, supaya apa yang dimaksudkan oleh penulis asal tidak lari atau menyeleweng.

Hanya Keampunan & Keredhaan Allah SWT yang diharapkan. Semoga ia menjadi amal jariah buat diri kami. Selamat melayari blog ini. Komen, ulasan dan respons anda amat dialu-alukan.
No comments:

Post a Comment